Boerderij

SuikerbietenDe suikerbieten worden in het voorjaar gezaaid, wij telen ongeveer 6 hectare. Op 1 hectare worden ongeveer 100.000 suikerbieten gezaaid. Na het zaaien wordt het land bemest en moet er geschoffeld worden tegen onkruid. Rond eind juni zijn de suikerbieten zo gegroeid dat het hele veld bedekt is. Een hectare suikerbieten produceert dan 10 keer zoveel zuurstof als 1 hectare bos.

Tussen september en december worden de suikerbieten geoogst. Vanuit de haven in Oudeschild worden de suikerbieten per schip vervoerd naar de fabriek in Groningen.

Uit 100 kilo suikerbieten kan de fabriek 16 kilo suiker winnen. Van de restanten wordt veevoer gemaakt en energie uitgewonnen. Van 1 vierkante meter suikerbieten wordt 1 kilo suiker gemaakt.